Saraswati Chalisa सरस्वती चालीसा

सरस्वती चालीसा हिंदी इंग्लिश saraswati chalisa

Saraswati chalisa path  Saraswati Chalisa with Hindi lyrics ॥ दोहा ॥ जनक जननि पद कमल रज,निज मस्तक पर धारि। बन्दौं मातु सरस्वती,बुद्धि बल दे दातारि॥ पूर्ण जगत में व्याप्त तव,महिमा अमित अनंतु। रामसागर के पाप को,मातु तुही अब हन्तु॥ ॥ चौपाई ॥ जय श्री सकल बुद्धि बलरासी।जय सर्वज्ञ अमर अविनासी॥ जय जय जय वीणाकर धारी।करती … Read more Saraswati Chalisa सरस्वती चालीसा

Secured By miniOrange